návěsy a přívěsy pro přepravu balíků 6 až 12m

9t

Rámová konstrukce návěsů a přívěsů zajišťuje stabilitu při přepravě, na žádost zákazníků budeme vyrábět vozy i s bočními hydraulicky sklopitelnými zábranami.

Naše návěsy vynikají V ójem které zaručuje stabiliitu. 

Vykusovací lžíce silážě

Zatloukač kůlů

zatloukac