Vývoj a inovace

Naše vývojová konstrukce

zajišťuje především návrhy strojů, přípravků včetně jejich optimalizací a pevnostních analýz.

 

Pracovní skupina konstrukce zabezpečuje:
Konstrukci a numerické simulace pro zákazníky nebo projekty. Vývoj strojů a  dílů pro zákazníky z oblasti lesnictví a zemědělství. Vše probíhá ve většině případů za pomoci numerických simulací, kterými jsou navržené věci ověřovány. Vlastní výrobou realizujeme prototypy. Navržené stroje a díly testujeme u českých zemědělců v těch co možná nejtěžších podmínkách. 

Následně jsou stroje homologovány a uváděny na trh